14 August 2010

Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, dia lah yang pertama kali diberi gelar Amir al-Mu'minin, dia pula menurut banyak orang yang pertana kali memikirkan pengumpulan Al-Qur'an dan menyatukannya dalam sebuah mushaf. Umar boleh dikatakan sebagai pendiri sejati imperium Islam, pada masa pemerintahannya terjadi perang Qodisiyyah dan perang jalula. Dalam dua perang itu Umar telah menaklukan Persia pada tahun 639 M, kemudian Syam ditaklukan dan dijadikan pangkalan perang kaum muslim untuk menaklukan Mesir dan Armenia, dan kemudian menaklukan Afrika Utara. Umar wafat pada tahun 644 M sekaligus mengakhiri masa kekhalifahannya yang telah berlangsung 10 tahun yang dimulai sejak tahun 634 M.

No comments: